Od 28. dubna do 15. května budou v souvislosti s přípravnými pracemi před zahájením II. etapy rekonstrukce zavedena na Barrandovském mostě některá dopravní opatření.

Z mostu ve směru z centra na Jižní spojku bude uzavřen pravý jízdní pruh před a za rozštěpem u sjezdu k Modřanské ulici v délce cca 130 m a dále levý jízdní pruh na předmětné sjízdné rampě do ulice Modřanská v délce cca 130 m.

Průjezd bude umožněn sníženým počtem jízdních pruhů. Omezení tak na Barrandovském mostě dočasně ztíží projíždějícím řidičům hlavně možnosti přeřazení mezi jízdními pruhy.

Součástí prací v této přípravné etapě bude demolována část zdi, úpraven terén a položeno provizorní vozovkové souvrství k zajištění převedení dopravy v období hlavní části II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu.